286937_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286937
statistikk
2018-03-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2018Endring i prosent
Uke 11 2018 - Uke 12 2018Uke 12 2017 - Uke 12 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,12-4,22,1
Frosen laks58,33-2,2-14,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 1387,117,0
Frosen laks28111,1-61,8