286961_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286961
statistikk
2018-03-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2018Endring i prosent
Uke 8 2018 - Uke 9 2018Uke 9 2017 - Uke 9 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,164,89,4
Frosen laks53,262,7-23,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 230-2,9-3,4
Frosen laks52644,1-19,0