286963_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286963
statistikk
2018-02-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2018Endring i prosent
Uke 4 2018 - Uke 5 2018Uke 5 2017 - Uke 5 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,86-0,2-13,9
Frosen laks50,60-4,1-30,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 266-1,019,7
Frosen laks40233,647,8