287049_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287049
statistikk
2018-01-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2018Endring i prosent
Uke 2 2018 - Uke 3 2018Uke 3 2017 - Uke 3 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks55,46-3,2-23,5
Frosen laks56,606,5-21,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 479-3,115,9
Frosen laks36322,60,8