286973_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286973
statistikk
2018-01-10T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2018

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2018Endring i prosent
Uke 52 2017 - Uke 1 2018Uke 1 2017 - Uke 1 2018
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,524,1-22,2
Frosen laks53,80-3,0-23,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 25944,019,3
Frosen laks158-16,8-44,8