286971_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286971
statistikk
2018-01-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2017Endring i prosent
Uke 51 2017 - Uke 52 2017Uke 52 2016 - Uke 52 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,232,7-23,5
Frosen laks55,444,5-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 901-48,9-4,9
Frosen laks190-58,688,1