287018_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287018
statistikk
2017-12-29T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2017Endring i prosent
Uke 50 2017 - Uke 51 2017Uke 51 2016 - Uke 51 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks54,731,8-25,1
Frosen laks53,035,8-23,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 386-21,129,0
Frosen laks459-21,526,4