287014_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287014
statistikk
2017-12-13T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2017Endring i prosent
Uke 48 2017 - Uke 49 2017Uke 49 2016 - Uke 49 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,369,7-19,7
Frosen laks52,97-1,1-11,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 6013,216,9
Frosen laks646-4,355,7