287012_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287012
statistikk
2017-12-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2017Endring i prosent
Uke 47 2017 - Uke 48 2017Uke 48 2016 - Uke 48 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks48,65-0,8-22,7
Frosen laks53,55-7,5-21,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 9275,79,4
Frosen laks67520,1-21,5