287008_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
287008
statistikk
2017-11-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2017Endring i prosent
Uke 45 2017 - Uke 46 2017Uke 46 2016 - Uke 46 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,895,2-15,2
Frosen laks53,13-8,6-22,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 5422,28,5
Frosen laks541-0,7-2,7