286923_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286923
statistikk
2017-11-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 45 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2017Endring i prosent
Uke 44 2017 - Uke 45 2017Uke 45 2016 - Uke 45 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks51,254,5-14,1
Frosen laks58,11-2,8-10,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 123-2,311,7
Frosen laks5453,432,3