286919_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286919
statistikk
2017-11-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2017Endring i prosent
Uke 42 2017 - Uke 43 2017Uke 43 2016 - Uke 43 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks53,17-3,9-13,5
Frosen laks61,923,5-5,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 3438,120,5
Frosen laks506-1,02,0