286913_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286913
statistikk
2017-10-11T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2017Endring i prosent
Uke 39 2017 - Uke 40 2017Uke 40 2016 - Uke 40 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks56,61-1,0-3,5
Frosen laks59,771,06,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 964-1,83,8
Frosen laks472-19,2-39,9