286911_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286911
statistikk
2017-10-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2017Endring i prosent
Uke 38 2017 - Uke 39 2017Uke 39 2016 - Uke 39 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks57,213,53,3
Frosen laks59,180,10,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 3172,3-0,6
Frosen laks5845,6-40,8