286903_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286903
statistikk
2017-09-06T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 35 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 35 2017Endring i prosent
Uke 34 2017 - Uke 35 2017Uke 35 2016 - Uke 35 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks54,89-3,4-2,8
Frosen laks61,28-2,5-2,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0436,27,3
Frosen laks366-15,930,2