286897_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286897
statistikk
2017-08-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2017Endring i prosent
Uke 31 2017 - Uke 32 2017Uke 32 2016 - Uke 32 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,53-1,7-0,1
Frosen laks62,611,4-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3736,56,0
Frosen laks195-35,4-47,9