286935_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286935
statistikk
2017-07-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 28 2017Endring i prosent
Uke 27 2017 - Uke 28 2017Uke 28 2016 - Uke 28 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,22-3,8-10,2
Frosen laks64,89-7,64,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 234-9,93,9
Frosen laks397118,1157,8