286933_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286933
statistikk
2017-07-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 27 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 27 2017Endring i prosent
Uke 26 2017 - Uke 27 2017Uke 27 2016 - Uke 27 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks65,71-5,3-7,4
Frosen laks70,254,913,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 7959,032,5
Frosen laks182-59,1-45,2