286929_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286929
statistikk
2017-06-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2017Endring i prosent
Uke 24 2017 - Uke 25 2017Uke 25 2016 - Uke 25 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks68,961,62,3
Frosen laks68,79-0,910,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 7240,3-0,9
Frosen laks43425,871,5