286925_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
286925
statistikk
2017-06-14T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2017Endring i prosent
Uke 22 2017 - Uke 23 2017Uke 23 2016 - Uke 23 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,915,98,1
Frosen laks69,978,511,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 787-12,12,3
Frosen laks230-47,2-27,9