279405_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279405
statistikk
2017-05-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2017Endring i prosent
Uke 19 2017 - Uke 20 2017Uke 20 2016 - Uke 20 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks72,473,310,3
Frosen laks70,5814,740,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 034-8,95,8
Frosen laks485-9,2142,5