279399_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279399
statistikk
2017-05-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2017Endring i prosent
Uke 16 2017 - Uke 17 2017Uke 17 2016 - Uke 17 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,17-4,111,7
Frosen laks69,5010,923,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 791-4,1-10,6
Frosen laks196-32,6-41,8