279397_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279397
statistikk
2017-04-26T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2017Endring i prosent
Uke 15 2017 - Uke 16 2017Uke 16 2016 - Uke 16 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,85-0,414,8
Frosen laks62,66-0,114,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 38124,9-5,2
Frosen laks291-12,1-18,9