279393_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279393
Om lag uendra eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-04-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Om lag uendra eksportpris for fersk laks

I veke 14 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,82 kr/kg, ei auke på berre 0,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2017Endring i prosent
Uke 13 2017 - Uke 14 2017Uke 14 2016 - Uke 14 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,820,26,4
Frosen laks66,12-1,026,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 6584,719,4
Frosen laks396-42,926,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 18 658 tonn, 4,7 prosent meir enn i veka før då volumet var 17 821 tonn. 

I veke 14 i 2017 vart det eksportert 396 tonn frosen laks, og prisen var 66,12 kr/kg.