279391_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279391
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-04-05T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 13 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 62,70 kr/kg, ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2017Endring i prosent
Uke 12 2017 - Uke 13 2017Uke 13 2016 - Uke 13 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,70-1,71,2
Frosen laks66,79-1,626,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 8219,029,6
Frosen laks693-5,7300,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 17 821 tonn, 9,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 16 351 tonn.

I veke 13 i 2017 vart det eksportert 693 tonn frosen laks, og prisen var 66,79 kr/kg.