279389_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279389
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-03-29T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 12 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 12 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,76 kr/kg, ein auke på 2,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2017Endring i prosent
Uke 11 2017 - Uke 12 2017Uke 12 2016 - Uke 12 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,762,92,0
Frosen laks67,893,828,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 3516,957,1
Frosen laks73516,9120,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 16 351 tonn, 6,9 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 294 tonn. 

I veke 12 i 2017 vart det eksportert 735 tonn frosen laks, og prisen var 67,89 kr/kg.