279387_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279387
Stor auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-03-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportvolum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 11 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportpris for fersk laks

I veke 11 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 61,98 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2017Endring i prosent
Uke 10 2017 - Uke 11 2017Uke 11 2016 - Uke 11 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,986,27,1
Frosen laks65,39-2,223,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 294-2,0-14,7
Frosen laks62962,559,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 15 294 tonn, 2,0 prosent lågare enn i veka før då volumet var 15 606 tonn. 

I veke 11 2017 vart det eksportert 629 tonn frosen laks, og prisen var 65,39 kr/kg.