279385_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279385
Lågare eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-03-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 10 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lågare eksportpris for fersk laks

I veke 10 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 58,36 kr/kg, ein nedgang på 2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2017Endring i prosent
Uke 9 2017 - Uke 10 2017Uke 10 2016 - Uke 10 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,36-2,04,1
Frosen laks66,87-4,329,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 606-1,1-2,8
Frosen laks387-40,42,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 15 606 tonn, 1,1 prosent lågare enn i veka før då volumet var 15 774 tonn. 

I veke 10 2017 vart det eksportert 387 tonn frosen laks, og prisen var 66,87 kr/kg.