279383_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279383
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-03-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 9 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 9 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 59,55 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2017Endring i prosent
Uke 8 2017 - Uke 9 2017Uke 9 2016 - Uke 9 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,55-5,81,8
Frosen laks69,88-2,659,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 7743,0-1,9
Frosen laks64924,6119,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 15 774 tonn, 3,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 15 311 tonn. 

I veke 9 2017 vart det eksportert 649 tonn frosen laks, og prisen var 69,88 kr/kg.