279381_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279381
Noko nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-03-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 8 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Noko nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 8 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 63,20 kr/kg, ei lita nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2017Endring i prosent
Uke 7 2017 - Uke 8 2017Uke 8 2016 - Uke 8 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,20-1,48,0
Frosen laks71,742,439,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 3113,64,7
Frosen laks52113,828,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 15 311 tonn, 3,6 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 755 tonn. 

I veke 8 2017 vart det eksportert 521 tonn frosen laks, og prisen var 71,74 kr/kg.