279379_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279379
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-02-22T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 7 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 7 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,08 kr/kg, ein svak nedgang på 1,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2017Endring i prosent
Uke 6 2017 - Uke 7 2017Uke 7 2016 - Uke 7 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,08-1,412,5
Frosen laks70,07-2,734,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 775-0,80,6
Frosen laks458-21,645,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 14 775 tonn, 0,8 prosent mindre enn i veka før då volumet var 14 901 tonn.

I veke 7 2017 vart det eksportert 458 tonn frosen laks, og prisen var 70,07 kr/kg.