279377_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279377
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-02-15T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 6 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 6 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 64,96 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2017Endring i prosent
Uke 5 2017 - Uke 6 2017Uke 6 2016 - Uke 6 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks64,96-1,622,1
Frosen laks72,02-0,465,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 9013,34,0
Frosen laks584114,773,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 14 901 tonn, 3,3 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 426 tonn.

I veke 6 2017 vart det eksportert 584 tonn frosen laks, og prisen var 72,02 kr/kg.