279375_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279375
Stor nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-02-08T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 5 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 5 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 66,01 kr/kg, ein nedgang på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2017Endring i prosent
Uke 4 2017 - Uke 5 2017Uke 5 2016 - Uke 5 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,01-6,228,7
Frosen laks72,332,241,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 4262,0-2,8
Frosen laks272-18,6-52,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 14 426 tonn, 2,0 prosent meir enn i veka før då volumet var 14 137 tonn. 

I veke 5 2017 vart det eksportert 272 tonn frosen laks, og prisen var 72,33 kr/kg.