279373_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279373
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-02-01T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 4 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 4 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 70,35 kr/kg, ein nedgang på 3,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2017Endring i prosent
Uke 3 2017 - Uke 4 2017Uke 4 2016 - Uke 4 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks70,35-3,042,9
Frosen laks70,79-1,739,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 137-0,6-10,0
Frosen laks334-7,20,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 14 137 tonn, 0,6 prosent mindre enn i veka før då volumet var 14 219 tonn. 

I veke 4 2017 vart det eksportert 334 tonn frosen laks, og prisen var 70,79 kr/kg.