279371_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279371
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-01-25T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 3 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 72,50 kr/kg, ein svak auke på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2017Endring i prosent
Uke 2 2017 - Uke 3 2017Uke 3 2016 - Uke 3 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks72,500,132,9
Frosen laks71,9814,252,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2197,6-11,8
Frosen laks36036,9-19,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 14 219 tonn, opp 7,6 prosent frå veka før då volumet var 13 217 tonn.

I veke 3 2017 vart det eksportert 360 tonn frosen laks, og prisen var 71,98 kr/kg.