279369_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279369
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-01-18T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 2 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 2 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 72,42 kr/kg, ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 2 2017Endring i prosent
Uke 1 2017 - Uke 2 2017Uke 2 2016 - Uke 2 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks72,42-3,817,5
Frosen laks63,01-10,927,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 21710,6-9,8
Frosen laks263-8,0-36,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 13 217 tonn, opp 10,6 prosent frå veka før då volumet var 11 950 tonn. 

I veke 2 2017 vart det eksportert 263 tonn frosen laks, og prisen var 63,01 kr/kg.