279409_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
279409
Auke eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-01-11T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og ekportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 1 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke eksportpris for fersk laks

I veke 1 i 2017 var eksportprisen for fersk laks 75,25 kr/kg, ein auke på 2,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2017Endring i prosent
Uke 52 2016 - Uke 1 2017Uke 1 2016 - Uke 1 2017
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks75,252,331,4
Frosen laks70,7223,447,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks11 95014,8-15,7
Frosen laks286183,2-3,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 11 950 tonn, opp 14,8 prosent frå veka før då volumet var 10 408 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

 

I veke 1 2017 vart det eksportert 286 tonn frosen laks, og prisen var 70,72 kr/kg.