253316_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253316
Om lag uendra eksportpris for fersk laks
statistikk
2017-01-04T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 52 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Om lag uendra eksportpris for fersk laks

I veke 52 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 73,53 kr/kg. Dette er ei lita auke på 0,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2016Endring i prosent
Uke 51 2016 - Uke 52 2016Uke 52 2015 - Uke 52 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks73,530,638,1
Frosen laks57,31-17,336,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks10 408-30,7-0,8
Frosen laks101-72,2-24,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 10 408 tonn, ned 30,7 prosent frå veka før då volumet var 15 026 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta. 

I veke 52 vart det eksportert 101 tonn frosen laks, og prisen var 57,31 kr/kg.