253314_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253314
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-12-28T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for hel, fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 51 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 51 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 73,09 kr/kg. Dette er ein auke på 5,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2016Endring i prosent
Uke 50 2016 - Uke 51 2016Uke 51 2015 - Uke 51 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks73,095,542,5
Frosen laks69,346,839,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 026-22,7-25,6
Frosen laks363-13,4-15,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 15 026 tonn, ned 22,7 frå veka før då volumet var 19 450 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta. 

I veke 51 vart det eksportert 363 tonn frosen laks, og prisen var 69,34 kr/kg.