253312_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253312
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-12-21T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 50 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 50 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 69,28 kr/kg. Dette er ein auke på 4,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2016Endring i prosent
Uke 49 2016 - Uke 50 2016Uke 50 2015 - Uke 50 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks69,284,341,2
Frosen laks64,948,636,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 4505,3-7,2
Frosen laks4191,0-3,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 19 450 tonn, opp 5,3 prosent frå veka før då volumet var 18 476 tonn.

I veke 50 vart det eksportert 419 tonn frosen laks, og prisen var 64,94 kr/kg.