253310_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253310
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-12-14T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 49 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 49 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 66,44 kr/kg. Dette er ei auke på 5,6 prosent samanlikna med veka før. 

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2016Endring i prosent
Uke 48 2016 - Uke 49 2016Uke 49 2015 - Uke 49 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks66,445,632,7
Frosen laks59,77-12,932,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 476-3,4-6,7
Frosen laks415-51,7-26,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 18 476 tonn, ned 3,4 prosent frå veka før då volumet var 19 131 tonn.  

I veke 49 vart det eksportert 415 tonn frosen laks, og prisen var 59,77 kr/kg.