253382_tabell_286749_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253382_tabell_286749
statistikk
2016-12-07T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 48 2016

Eksportallene for uke 44 er endret, se Statistikkbanken for oppdaterte tall.

Innhald

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2016Endring i prosent
Uke 47 2016 - Uke 48 2016Uke 48 2015 - Uke 48 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,940,829,0
Frosen laks68,59-5,959,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 1312,11,3
Frosen laks860118,845,5