Tabell

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2016Endring i prosent
Uke 47 2016 - Uke 48 2016Uke 48 2015 - Uke 48 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,940,829,0
Frosen laks68,59-5,959,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 1312,11,3
Frosen laks860118,845,5