253308_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253308
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-11-30T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 47 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 47 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 62,46 kr/kg. Dette er ein nedgang på 1,7 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2016Endring i prosent
Uke 46 2016 - Uke 47 2016Uke 47 2015 - Uke 47 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks62,46-1,740,3
Frosen laks72,917,052,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 7344,03,4
Frosen laks393-29,3-42,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 18 734 tonn, opp 4,0 prosent frå veka før då volumet var 18 009 tonn. 

I veke 47 vart det eksportert 393 tonn frosen laks, og prisen var 72,91 kr/kg