253374_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253374
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-11-23T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 46 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 46 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 63,57 kr/kg. Dette er ein auke på 6,6  prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2016Endring i prosent
Uke 45 2016 - Uke 46 2016Uke 46 2015 - Uke 46 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks63,576,649,5
Frosen laks68,174,946,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 0095,2-3,7
Frosen laks55635,09,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 18 009 tonn, opp 5,2 prosent frå veka før då volumet var 17 125 tonn.  

I veke 46 vart det eksportert 556 tonn frosen laks, og prisen var 68,17 kr/kg.