253372_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253372
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-11-16T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 45 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 45 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,63 kr/kg. Dette er ein nedgang på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2016Endring i prosent
Uke 44 2016 - Uke 45 2016Uke 45 2015 - Uke 45 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,63-1,838,7
Frosen laks64,991,747,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 1258,7-5,5
Frosen laks41245,1-26,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 17 125 tonn, opp 8,7 prosent frå veka før då volumet var 15 760 tonn.

I veke 45 vart det eksportert 412 tonn frosen laks, og prisen var 64,99 kr/kg.