253370_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253370
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-11-09T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 44 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 44 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 60,75 kr/kg. Dette er ein svak nedgang på 1,2  prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2016Endring i prosent
Uke 43 2016 - Uke 44 2016Uke 44 2015 - Uke 44 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks60,75-1,245,1
Frosen laks63,89-2,844,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 760-6,7-17,9
Frosen laks284-42,7-52,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 15 760 tonn, ned 6,7 prosent frå veka før då volumet var 16 888 tonn.  

I veke 44 vart det eksportert 284 tonn frosen laks, og prisen var 63,89 kr/kg.