253366_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253366
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-10-26T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 42 2016

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 42 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 61,36 kr/kg. Dette er ein auke på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 42 2016Endring i prosent
Uke 41 2016 - Uke 42 2016Uke 42 2015 - Uke 42 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks61,362,844,6
Frosen laks63,634,050,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 1372,2-9,8
Frosen laks500-21,3-23,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 42 enda på 17 137 tonn, ein oppgang på 2,2 prosent frå veka før då volumet var 16 770 tonn.

 I veke 42 vart det eksportert 500 tonn frosen laks, og prisen var 63,63 kr/kg.