253364_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253364
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-10-19T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks

Eksport av laksveke 41 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 41 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 59,67 kr/kg. Dette er ein auke på 1,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 41 2016Endring i prosent
Uke 40 2016 - Uke 41 2016Uke 41 2015 - Uke 41 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks59,671,838,5
Frosen laks61,198,641,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 770-8,2-9,9
Frosen laks635-19,16,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 16 770 tonn, ein vesentleg nedgang på 8,2 prosent frå veka før då volumet var 18 261 tonn. 

I veke 41 vart det eksportert 635 tonn frosen laks, og prisen var 61,19 kr/kg