253362_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
253362
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2016-10-12T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og fryst laks.

Eksport av laksveke 40 2016

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 40 i 2016 var eksportprisen for fersk laks 58,64 kr/kg. Dette er ein auke på 5,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2016Endring i prosent
Uke 39 2016 - Uke 40 2016Uke 40 2015 - Uke 40 2016
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks58,645,946,3
Frosen laks56,34-4,331,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 261-6,0-1,8
Frosen laks785-20,56,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 18 261 tonn, ein nedgang på 6,0 prosent frå veka før då volumet var 19 426 tonn.

I veke 40 vart det eksportert 785 tonn frosen laks, og prisen var 56,34 kr/kg.